Toestemmingsformulier

Toestemmingsformulier verwerking persoonsgegevens

  Naam Model (vereist)

  Ouder/ Verzorger

  Contactgegevens (vereist)

  E-mailadres (vereist)

  geeft hiermee toestemming aan,

  Naam: Dirk Koppelaar (Fotografie Dirk)
  E-mail: info@fotografie-dirk.nl
  Facebook: https://www.facebook.com/Fotografie-Dirk-Koppelaar-1431009600474511
  Instagram: https://www.instagram.com/fotografie_dirk/
  Website: https://www.fotografie-dirk.nl/

  om de persoonsgegevens te laten verwerken voor de hieronder beschreven doelen

  Ik geef toestemming om foto’s te gebruiken voor de website van eerder genoemde fotograaf. De foto’s kunnen worden gebruikt voor de portfolio van de fotograaf (vereist)

  Ik geef toestemming om foto’s te gebruiken voor de Facebookpagina of Instagram account van de fotograaf. De foto’s kunnen worden gebruikt voor de portfolio van de fotograaf (vereist)

  Het model (of ouder/voogd) heeft het recht om deze gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld omdat ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld of verwerkt zijn, er geen rechtsgrond (meer) is voor verwerking of omdat de verwerking onrechtmatig is. In deze situatie neemt het model (ouder/verzorger) contact op met de fotograaf via bovenstaande gegevens met het verzoek het betreffende beeldmateriaal te laten verwijderen.

  Ik ga akkoord met bovenstaande en ben op de hoogte van mijn recht om mijn toestemming in te trekken op elk gewenst moment bij de fotograaf. Ik geef hierbij mijn digitale handtekening of ik gebruik onderstaand vlak voor mijn handtekening (vereist)

  Datum (vereist)

  Handtekening (vereist)