Toestemmingsformulier

Toestemmingsformulier verwerking persoonsgegevens

  geeft hiermee toestemming aan,

  Naam: Dirk Koppelaar (Fotografie Dirk)
  E-mail: info@fotografie-dirk.nl
  Facebook: https://www.facebook.com/Fotografie-Dirk-Koppelaar-1431009600474511
  Instagram: https://www.instagram.com/fotografie_dirk/
  Website: https://www.fotografie-dirk.nl/

  om de persoonsgegevens te laten verwerken voor de hieronder beschreven doelen

  Het model (of ouder/voogd) heeft het recht om deze gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld omdat ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld of verwerkt zijn, er geen rechtsgrond (meer) is voor verwerking of omdat de verwerking onrechtmatig is. In deze situatie neemt het model (ouder/verzorger) contact op met de fotograaf via bovenstaande gegevens met het verzoek het betreffende beeldmateriaal te laten verwijderen.